Samsun'dan Haberler

29 Temmuz 2019 Pazartesi
Samsun'da Merkez OSB’deki Koku Problemi Çözüldü

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA), “2018 Yılı OSB’lerde Teknik Alt Yapının İyileştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Alt Yapı Mali Destek Programı” kapsamında desteklenen “Mevcut Atık Su Analiz Laboratuvarının Teknik Alt Yapısının İyileştirilmesi ve Çevresel İzlenebilirliğin Sağlanması Projesi” ile Samsun-Merkez OSB’de çevre kalitesi iyileştirilerek ve çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli sonuçların elde edildiği belirtildi. 1.008.790,00 TL bütçeli proje kapsamında alınan ICP-OES sistemi, mikrodalga numune hazırlama sistemi, 2’li otomatik ekstraksiyon cihazı, saf su cihazı, koku giderim sistemi makine ve ekipmanları ile atık su arıtma tesisinden kaynaklı koku problemi çözüldü. Ayrıca, mevcut atık su analiz laboratuvarının teknik alt yapısı iyileştirildi.
Oka’dan Yapılan Açıklamada Şu Bilgilere Yer Verildi: “Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) günlük 2000-2500 metre küp kapasite ile çalışan atık su arıtma tesisinde yüzde 94 verimlilikle arıtma işlemi gerçekleşmektedir. Arıtma işlemi sırasında oluşan atık çamur bertaraf için kurutulmaktadır. Bölgede bulunan atık su arıtma tesisine gelen suyun karakterizasyonu her zaman istenilen standartta olmamaktadır. Bu nedenle kirlilik yükünün çok yüksek olduğu durumlarda arıtılan sudan çıkan çamur bekletildiği tüm proseslerde ve kurutma alanında koku kirliliğine sebep olmaktadır. Bu durum hem bölgede bulunan kişilerin hava kalitesi açısından konforunu engellemekte hem de üretim tesislerinin bölgeye gelen yerli ve yabancı müşterilerine karsı kötü intiba oluşturmaktadır. Proje kapsamında bölgede yer alan atık su arıtma tesisine koku giderim (koku bastırma) sistemi dahil edilmiş ve arıtma tesisi kirlilik yüküne bağlı olarak koku oluşması durumunda çamur kurutma sistemine monte edilmiş püskürtme şeklinde koku giderim sistemi ile koku giderimi sağlanmıştır. Bu sayede, projenin genel amacına uygun olarak çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması için atıksu arıtma tesisinden kaynaklı koku problemi giderilmiş, diğer tesislere çözüm önerisi sunulmuş ve en verimli teknikler kullanılarak bölgenin temiz OSB olması yolunda adımlar atılmıştır.”
Açıklamada ayrıca, “Samsun-Merkez OSB mevcut laboratuvarında bulunan; su analiz spektrofotometresi, BOD seti, PH- iletkenlik ölçer, bulanıklık ölçer, hassas terazi vb. cihazlarla kirlilik yüklerinin tespiti ile toplam 7 parametre bakılmaktaydı. Bölgenin atık su arıtma tesisinde bulunan laboratuvarda su kirliliği analizlerinde ölçüm yapılan bu mevcut parametrelerle bölgenin izlenebilmesi mümkün olmamaktaydı. Bölgede mevcut olan ortak kullanıma yönelik atık su analiz laboratuvarının proje kapsamında makine, ekipman ve teknoloji alt yapısı geliştirilmiş ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği tablo 19, tablo 25 ve ilave bazı parametrelere bakılarak ölçüm yapılan parametre sayısı 54 adete çıkarılmıştır. Projenin devamı niteliğinde; Samsun-Merkez OSB tarafından laboratuvarın TS EN ISO/IEC 17025 Standardı deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar kapsamında akreditasyonu çalışmaları devam etmektedir. Laboratuvarın akreditasyonu ile teknik açıdan doğru ve güvenilir sonuçlar üretme kabiliyeti ve teknik yeterliliği doğrulanacaktır. Bu sayede hem ulusal hem de uluslararası alanlarda yüksek saygınlık elde edilecektir” ifadeleri kullanıldı.