Ülkemizin kara, deniz, hava ve demiryolu ulaşımına sahip sayılı kentlerinden biri olan Samsun, sahip olduğu alternatifli ulaşım altyapısı ile Anadolu’nun Karadeniz Bölgesi üzerinden dünyaya açılan kapısıdır.

Samsun, 4 ulaşım alt yapısının buluştuğu stratejik konumu, tarihsel birikimi, tarım ve sanayi potansiyeli, uluslararası ilişkiler ağına yakınlığı, enerji koridorları girişi ve üzerinde olması, insan zenginliği, eğitilmiş ara eleman ve hizmetler sektöründeki sağlık, turizm ve diğer bütün alanlardaki zenginliğiyle tartışmasız Türkiye’nin belirleyici kentlerinden biridir.

İl, Karadeniz’in ve Karadeniz’e kıyı ülkelerin Türkiye ile bağlantısında bir lojistik, transfer, üretim ve ihracat-ithalat merkezi olmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda Samsun, lojistik sektör platformunu kurmuş ve Samsun’un da içerisinde yer aldığı TR83 Bölgesi’nin Lojistik Master Planı hazırlanmıştır. Bu anlamda il sektör stratejilerini oluşturmuş olup altyapı çalışmaları devam etmektedir.

AB destekli Türkiye'nin en büyük major projesi olan Samsun Lojistik Köy Projesi, firmalara lojistik depo imkanları sağlayacak olup bölgesel rekabet edilebilirlik anlamında Samsun için oldukça önemli bir projedir. Köy, şehir merkezinin yaklaşık 15 km doğusunda, Tekkeköy İlçesi yakınında kurulmaktadır.

Samsun Lojistik Köy, Samsun Limanına 20 km, Yeşilyurt ve Toros Limanlarına 2,5 km, Çarşamba Havaalanı’na ise 10 km uzaklıktadır. Karadeniz bölgesindeki ana taşıma koridoru olan Samsun-Ordu karayolu, Samsun Lojistik Merkezinin 1.8 km Kuzeyinden geçmektedir. Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan demiryolu hattı, Samsun Lojistik Merkezine de bağlanmaktadır. 

Proje, tamamlanmasıyla birlikte Samsun kentinin, Karadeniz bölgesinin ve ülkemizin  ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli katkılar sağlayacaktır.

Samsun, lojistik sektöründe yapılacak yeni yatırımlar için yüksek potansiyele sahiptir.