Samsun, iklim, toprak ve topoğrafya gibi doğal kaynakları sayesinde su ürünleri ve hayvancılık alt sektörlerinin gelişmesi için elverişli bir merkezdir.

İl yatırımcılar için, damızlık hayvan, anlaşmalı çiftçilik ve hayvansal gıda ürünleri işleme ve paketleme gibi özellikle katma değer sağlayıcı alanlarda oldukça caziptir. Örneğin Samsun, su ürünleri işleme paketleme, süt ve süt ürünleri işleme paketleme ve soğuk zincirin oluşturulmasına kadar bir çok sahada yatırım fırsatı taşıyan bir potansiyele sahiptir.

Samsun su ürünleri konusunda, gerek avcılık gerekse yetiştiricilik anlamında, stratejik konumu, limanları, balıkçı barınakları, modern balıkçı tekneleri, kalifiye elemanları, birikimleri, kullanılabilir dinamikleri ve modern kent kimliği ile bölgesinin belirleyicisidir. Kıta sahanlığının uygunluğu nedeniyle dip trol balıkçılığının, buna bağlı olarak da orta su trol balıkçılığının yaygın olarak yapıldığı Karadeniz’deki tek ildir. Baraj gölleri, lagün gölleri ve akarsularının fazla olması yönünden, iç su balıkçılığı bakımından da önemli bir yere sahiptir. Deniz ürünleri üretiminde ilk sırada yer alan Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Samsun’da, yalnız sofralık değil endüstriyel balık avcılığı da yapılmaktadır. Tutulan hamsi balığının önemli bir kısmı ile çaça balığının tamamı balık unu ve yağı tesislerinde değerlendirilmektedir. Balık unu ve yağı fabrikaları bakımından bölgede önemli bir kapasite mevcuttur. 

 

 

Samsun ülkemizde hayvan varlığı bakımından önemli bir yere sahiptir. Hayvansal ürünler açısından, manda sütü üretiminde ilk sırada gelen İl, inek sütü üretiminde ise 17. sırada bulunmaktadır.

 

 

Samsun’da hayvancılık alanında gerçekleştirilen diğer bir faaliyet de arıcılıktır. Bal üretimi bakımından Samsun diğer iller arasında 24. sırada yer almaktadır.